Laaggeletterden

Laaggeletterdheid of functioneel analfabetisme houdt in dat mensen moeite hebben met lezen schrijven of rekenen. Laaggeletterdheid gaat dus minder ver dan volledige ongeletterdheid of analfabetisme, waarbij mensen helemaal niet kunnen lezen en schrijven. In Nederland zijn 1 op 6 volwassenen laaggeletterd.

Herkent u dit bij iemand in uw organisatie? Neem dan contact met ons op zodat wij hierbij  kunnen helpen. Wellicht dat de onderstaande tips u ook al op weg helpen.

Tips en tools om taalvaardigheid te verbeteren

  • Online taalprogramma’s voor de doelgroep vind je op:
    • de WERK-portal.nl: gratis programma’s als Taal en Rekenen of Taal en werk, te gebruiken met en zonder inlogaccount.
    • Oefenen.nl: programma’s als Lees en Schrijf! en Taaklas.nl, te gebruiken met een gratis account. Begeleiders kunnen deelnemers monitoren en ondersteunen via een betaalde licentie. Voor € 15,-  kun je ook de programma’s op de WERK-portal.nl aan de licentie laten toevoegen. Zo heb je via één platform toegang tot zowel de WERK-portal.nl als de programma’s en het volgsysteem van Oefenen.nl.
  • E-learning voor begeleiders: Op de site van Stichting Lezen en Schrijven staat de gratis e-learning Laaggeletterdheid die je helpt om laaggeletterde werknemers/cliënten te herkennen en te motiveren tot taalscholing.
  • Subsidie voor taalscholing van medewerkers: Met de subsidieregelingen Tel mee met Taal kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor taalscholing van medewerkers. De regeling is bedoeld voor korte, praktische trajecten die direct op de werkvloer te gebruiken zijn. Ook regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten, bibliotheken, onderwijspartijen en maatschappelijke organisaties kunnen de subsidie aanvragen.

Links naar relevante websites

Menu