Statushouders

Statushouders bieden een nieuw potentieel op de huidige arbeidsmarkt. Hoe kunt u als werkgever op de juiste manier een samenwerking aangaan? En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe haalt u het beste in uw nieuwe medewerker naar boven? In dit artikel vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat zijn statushouders en vergunningshouders?

Asielzoekers of vluchtelingen die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel statushouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. Statushouders hebben een verblijfsvergunning. Ze mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

Mogen statushouders in Nederland werken?

Zodra een asielzoeker/vluchteling erkend wordt als statushouder mag hij deelnemen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij krijgt dan een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’. Op de verblijfsvergunning staat dan ‘arbeid vrij toegestaan, twk (tewerkstellingsvergunning) niet vereist’, te lezen.

Mag ik een statushouder in dienst nemen?

Ja, dat mag zeker. Net als bij alle andere werknemers bent u verplicht om de identiteit te controleren. Bij de statushouders is het daarnaast belangrijk om de erop te letten dat het verblijfsdocument geldig is (de datum staat op het document). Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Mag ik een statushouder een stageplaats aanbieden?

Statushouders met verblijfsvergunning mogen in Nederland stages lopen. U hoeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel is het van groot belang dat de werkzaamheden van een stagiair(e) niet overlappen met de werkzaamheden van een medewerker in dienst (dit geldt overigens voor alle stages, niet alleen voor statushouders). Een stage is gericht op leren en niet op werken. Als het leeraspect ontbreekt, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval heeft een statushouder recht op een salaris. Voorwaarden die gelden voor een stage of werkervaringsplaats zijn: een stageplan, begeleiding en evaluatie.

Hoe vind ik een geschikte kandidaat voor mijn personeelsvraag?

Als u overweegt een statushouder aan te nemen, dan kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt Midden-Holland. We helpen u bij het vinden van een geschikte kandidaat en ondersteunen – indien nodig – met bijvoorbeeld taalcoaching op de werkvloer.

Menu