2024: een andere manier van arbeidsbenadering

Het jaar 2023 loopt bijna op zijn einde. Wat gaat 2024 onze arbeidsmarkt brengen? Ondanks de voorspelling van het UWV van 8% banenkrimp in 2024, zal de arbeidsmarkt onder andere door de vergrijzing nog krap blijven.

Zo zal 2024 (nog steeds) om een andere manier van arbeidsbenadering vragen. Werkgevers zullen moeten blijven experimenteren met het werven van diverse doelgroepen, van gepensioneerden tot zij-instromers én van mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is. De traditionele aanpak maakt plaats voor flexibiliteit en innovatie. Het is aan te raden dat werkgevers hun strategieën aanpassen aan de specifieke behoeften van deze diverse doelgroepen. Het is niet langer één maat die iedereen past, maar afgestemde communicatie en plannen en andere wervingsmethoden.

Ter inspiratie hierbij twee voorbeelden van methoden, waarvan wij verwachten dat ze in 2024 vaker ingezet zullen gaan worden om personeel te vinden:

Open Hiring
Bij Open Hiring focussen werkgevers in hun vacatures vooral op wat iemand moet kunnen. Er wordt dus niet gekeken naar achtergrond, opleiding of ervaring. Op die manier schatten werkzoekenden zelf in of ze geschikt zijn voor een functie en worden vooroordelen doorbreken. Als organisatie bevorder je een eerlijker selectieproces.

Een ‘Open Huis’-dag
Deze methode is een bekende methode op de woningmarkt, maar ook zeker in te zetten voor het werven van nieuw personeel. Neem jouw toekomstige medewerkers mee in de organisatie. Zo kun je laten zien hoe het er écht aan toe gaat en verklein je de kans op een mismatch. Het WSP organiseert van 20 t/m 23 maart 2024 het evenement BinnenKijken bij Bedrijven. Tijdens dit evenement is het mogelijk om de deuren van jouw bedrijf open te stellen.

Wil je ook eens sparren over de mogelijkheden omtrent andere wervingsmethoden? Onze adviseurs gaan het gesprek graag met je aan.