kick-off CIV leven lang leren

Centrum voor Innovatief Vakmanschap Leven Lang Flex beleeft officiële kick off

In het Groene Hart is volop talent. Toch wordt deze kweekvijver van talent niet altijd benut door bedrijven, hoewel er in verschillende sectoren veel vacatures zijn. Een gemiste kans, voor studenten én bedrijven. Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Leven Lang Flex wil hierin verandering brengen, door te investeren in de kwaliteiten en ontwikkeling van deze (jong)volwassenen. Dat doet zij door samen met onderwijsinstellingen, ondernemers en overheden een netwerk rond (jong)volwassenen in een kwetsbare positie te creëren, zodat zij een eerlijke en succesvolle start op de arbeidsmarkt kunnen maken. Met dat doel voor ogen beleefde het CIV Leven Lang Flex gisteren zijn officiële kick off tijdens een online talkshow bij leerwerkbedrijf Rijnvicus in Alphen aan den Rijn.

Passende werkplek voor kwetsbare jongeren
Het Groene Hart telt ruim 2.750 kwetsbare (jong)volwassenen. Hoewel er in de regio volop geschikte vacatures zijn – zoals in de sectoren Techniek, Transport en Logistiek en de dienstverlening – is het voor deze doelgroep lastig om een passende werkplek op de arbeidsmarkt te vinden en behouden. De coronacrisis heeft dit alleen maar moeilijker gemaakt. Het CIV Leven Lang Flex is erop gericht om de arbeidsmarktvraag van bedrijven in deze sectoren te beantwoorden door mbo-studenten op entree-niveau en niveau 2 op te leiden en te begeleiden naar de vacatures die er zijn.

Naar een succesvolle start op de arbeidsmarkt
Het CIV Leven Lang Flex zet zich in voor onderwijs dat studenten uitdaagt het beste uit zichzelf te halen én hen voorbereidt op een snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving. Dit doet zij samen met
(regionale) bedrijven, onderwijsinstellingen, en overheid. “Samen met onze partners creëren we een netwerk rond deze doelgroep, met de ambitie om mbo-studenten van niveau 1 en 2 te helpen een duurzame positie op de arbeidsmarkt te veroveren. Zo helpen we ze hun talenten te ontdekken en vaardigheden te leren die ze nodig hebben om werk te vinden”, legt Klaske Apperloo, directeur van het MBO College Start-Up van mboRijnland uit. “Tegelijkertijd helpen we bedrijven om te voorzien in de arbeidsbehoefte, door onze studenten goed op te leiden en te begeleiden naar de vacatures die er zijn.”

Dit krijgt invulling in de vorm van hybride leeromgevingen. Dit zijn leeromgevingen die worden vormgegeven op het snijvlak van onderwijs en beroepspraktijk. Kenmerkend voor het hybride leren is dat leren niet gescheiden plaatsvindt op school (theorie) en in de praktijk (stage), maar dat steeds de verbinding tussen onderwijs en werkveld wordt gezocht. Docenten en praktijkopleiders geven samen vorm aan deze leerwerkplekken binnen bedrijven: praktijkopleiders vanuit hun kennis en ervaring op de werkvloer en docenten vanuit hun kennis en ervaring binnen het onderwijs.

Perspectief op een duurzame arbeidsplaats
Tijdens een online talkshow die de officiële start van het CIV LLF markeerde, gingen partners uit onderwijs, bedrijven en overheden met elkaar discussie over de nut en noodzaak van het regionale samenwerkingsverband. “Met onderwijs, werkbedrijven en werkgevers creëren we een leeromgeving met aandacht voor het individu en de persoonlijke leerbehoefte én leiden we op richting de tekortsectoren in onze regio. Dat is een win-win situatie”, aldus Han de Jager, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn, één van de vier gemeenten die participeren in het CIV Leven Lang Flex.

“We hebben het vaak over jongeren ‘met een afstand tot de arbeidsmarkt’, terwijl het de arbeidsmarkt is die hen op afstand plaatst. Binnen het CIV willen we er voor zorgen dat dit systeem beter gaat werken, zodat geen enkele jongere aan de kant komt te staan”, zegt Annelies Doornbosch, directeur van leerwerkbedrijf Rijnvicus. “Dit regionale netwerk biedt ons mogelijkheid om onze leerwerktrajecten samen werkgevers en gemeenten te versterken, zodat we jongeren niet alleen goed opleiden, maar uiteindelijk begeleiden naar werk.”

“McDonalds is in 2020 als onderdeel van het CIV begonnen met een hybride leertraject. We hebben zeer goede ervaringen en in het volgende studiejaar gaan twintig studenten in één van onze twee restaurants aan de slag”, vertelt Darcy Balzouman, Manager Operations van McDonalds in Zoetermeer en Bleiswijk. Ook in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda zijn de ervaringen positief. “We zitten op de goede weg en proberen op basis van de ambities en interesses van studenten maatwerk te bieden”, legt praktijkopleider Cindy Kerkhof uit. “Dankzij de korte lijnen tussen onze praktijkbegeleiders en de docenten kunnen we deze jongeren helpen de keuzes te maken die bij hen passen, óók als dit een heel andere richting is dan waarvoor ze eerst hadden gekozen.”

Een sterk netwerk rond kwetsbare (jong)volwassenen
Het CIV Leven Lang Flex is een samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, ondernemers en overheden in het Groene Hart:

• Organisaties: Cardea, ForumSport, Groene Hart Ziekenhuis, McDonalds Zoetermeer en Bleiswijk, IamProgrez, sportvereniging DWO.
• Leerwerkbedrijven: DZB Leiden, Maregroep, Promen, Rijnvicus
• Gemeenten: Alphen aan den Rijn, Gouda, Leiden, Zoetermeer
• Onderwijs: mboRijnland, Groene Hart Praktijkschool, ROC Mondriaan, Nova-college

Het CIV Leven Lang Flex is op zoek naar nieuwe partners die samen met bestaande partners jongeren en (jong)volwassenen in kwetsbare posities willen begeleiden naar een kansrijke en duurzame plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Zo wil zij een bijdrage leveren aan het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk in de regio, door de mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Voor meer informatie: https://civ-levenlangflex.nl