Loopbaantrajecten LLokaal helpen jongeren in regio Midden-Holland aan een baan of opleiding

Gemeenten, onderwijs- en arbeidsmarktpartners in Midden-Holland en LLokaal bundelen hun krachten om de jeugdwerkloosheid in de regio te bestrijden. LLokaal is een initiatief vanuit mboRijnland en ontwikkeld om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de beroepsbevolking. Doel is om mensen te helpen met een duurzame en betere aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanuit deze samenwerking zijn er vier trajecten tot stand gekomen waarvan jongeren kosteloos gebruik kunnen maken die woonachtig zijn in de gemeente Gouda, Waddinxveen, Bodegraven- Reeuwijk en Krimpenerwaard. Het gaat om de volgende trajecten: het ontwikkeladvies, de beroepenoriëntatie, loopbaandeal en LLokaal Loopbaan Expeditie.

Voor wie zijn deze trajecten van LLokaal bedoeld?
De trajecten van LLokaal zijn bedoeld voor jongeren die advies willen bij vragen over hun loopbaan. Extra aandacht helpt om een stap te zetten op de arbeidsmarkt of richting scholing. LLokaal biedt de mogelijkheid voor jongeren om in gesprek te gaan met een erkend loopbaanadviseur. Door een ontwikkeladvies in te zetten gaan ze samen op zoek naar de talenten van de jongere. Ook krijgt hij of zij inzicht voor welk beroep goeie baankansen zijn en of zo’n baan bij hem of haar past. Dit valt onder het traject beroepenoriëntatie. Het traject loopbaandeal combineert het ontwikkeladvies en de beroepenoriëntatie. De jongere krijgt een duidelijk beeld van zijn/haar kwaliteiten, ambities en of het werk hier goed bij aansluit.

Het vierde traject, de LLokaal Loopbaan Expeditie, is een groepstraject met jongeren die iets meer aandacht nodig hebben om de stap naar betaald werk of een opleiding te zetten. Tijdens dit traject krijgen zij begeleiding met een aanmelding bij een passende opleiding of een baan als resultaat.

Samen aan de slag met Leven Lang Ontwikkelen
mboRijnland is al vele jaren een belangrijke samenwerkingspartner in de arbeidsmarktregio Midden- Holland. Bovendien heeft mboRijnland als onderwijsinstelling de maatschappelijke opdracht een bijdrage te leveren aan het Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de beroepsbevolking. Sander van Ipenburg, initiatiefnemer LLokaal, legt uit: “We werken graag met onze partners in Midden-Holland samen aan een gezonde en gelukkige regionale arbeidsmarkt. Met gezond bedoel ik dat arbeidsvraag en -aanbod goed op elkaar aansluiten en met gelukkig gaat het erom dat werkenden intrinsiek gemotiveerd zijn voor hun baan.” Vanuit de regio Midden-Holland vult Rogier Tetteroo, wethouder in Gouda en voorzitter van de arbeidsmarktregio Midden-Holland, hierop aan: “Met deze samenwerking kunnen we de jongeren die nog niet goed weten wat ze kunnen en willen iets extra’s bieden”.

Meer informatie?
Bekijk de brochure: Llokaal leaflet