Werk passend maken

Werk passend maken, of functiecreatie zoals het officieel heet, heeft als doel om personeel efficiënter in te zetten. Uitgangspunt is dat het duurzaam werk biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en niet ten koste gaat van de productie.

Bij functiecreatie worden bedrijfsprocessen efficiënter georganiseerd door de werkzaamheden opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen. Zo doet gekwalificeerd personeel het werk waarvoor het is opgeleid en worden elementaire taken uitgevoerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat is er nodig?

  • Commitment van het management om de mogelijkheden voor functiecreatie te onderzoeken.
  • Een positieve houding van leidinggevenden om hun werkprocessen te bekijken om tot werk te komen voor mensen uit de doelgroep
  • Een deskundige die de mogelijkheden hiervoor kan onderzoeken (deze hebben we bij het WSP).
  • Het vaststellen van de win-win situatie. Wat is de meerwaarde van het anders inrichten van werkprocessen en het herverdelen van takenpakketten?
  • De nieuwe functieprofielen vastleggen en in basis een passende beloning of salarisschaal bij de nieuwe functie vaststellen.