Doelgroepen

WSP Midden-Holland helpt werkgevers om mensen voor wie een baan niet vanzelfsprekend is aan het werk te helpen en te houden. U kunt hierbij denken aan:

  • Volwassenen met een arbeidsbeperking
  • Jongeren met een arbeidsbeperking
  • Statushouders
  • Laaggeletterden
  • Van werk naar werk: mensen die dreigen uit te vallen
  • Minimale steun: mensen met een hulpvraag op maat