Privacyverklaring

Bekijk hier de opgemaakte privacyverklaring van WSP Midden-Holland als PDF.

Of lees het direct hieronder.

Privacy statement

WerkgeversServicepunt Midden-Holland

WerkgeversServicepunt Midden-Holland (hierna WSPMH) is een samenwerkingsverband van de gemeenten
Bodegraven – Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard en Waddinxveen samen met de organisaties Ferm Werk,
Promen en het UWV.

Eén van haar projecten is Talent uit Midden Holland dat zich richt op werkzoekenden, werkgevers en uitzend-bureaus in de regio Midden-Holland. Tevens is het project een hulpmiddel voor de adviseurs van WSPMH om werkzoekenden te presenteren bij werkgevers.

Bij WSPMH vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dat betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywet- en regelgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van werkzoekenden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?

WSPMH is met haar backoffice gevestigd in het Huis van de Stad in Gouda. WSPMH bepaalt, rekening houdende met de geldende privacywet- en regelgeving, welke gegevens wij van jou verwerken, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en hoe lang. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen zoals potentiële werkgevers en samen- werkingspartijen binnen WSPMH, uiteraard wanneer dat noodzakelijk is voor de bedrijfs- voering van WSPMH.

Inschrijven

Op het moment dat jij samen gaat werken met WSPMH ontvangen en verwerken wij de volgende gegevens van jou:

 • NAW-gegevens
  (dat is je naam, adres en woonplaats)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functies waarin jij geïnteresseerd bent
 • Competenties (daar waar je goed in bent)
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Korte omschrijving van jezelf
 • Je motivatie
 • Beschikbaarheid
 • Link naar je LinkedIn profiel
 • Video en foto’s die je van jezelf hebt laten maken

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze publieke taak, om mensen te ondersteunen bij het vinden
van werk, uit te kunnen voeren. Wij verzamelen jouw gegevens om:

 •  jou aan te melden voor het opnemen van een eigen video cv door een onze externe videograaf;
 •  je video en profiel te kunnen plaatsen op de website www.wspmiddenholland.nl en social media. Dat doen we met jouw unieke link en zonder naam te noemen in de titel op ons YouTube kanaal;
 • contact met je op te nemen als een werkgever interesse in je profiel heeft;
 •  je via e-mail informatie te sturen zoals vacatures en nieuwsberichten;
 •  je in contact te brengen met potentiële werkgevers.

Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verzamelen?

WSPMH mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verzamelen omdat:

 • wij je daarvoor nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd via een formulier;
 • het noodzakelijk is om onze taak, jou naar werk bemiddelen, te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we
de gegevens aan je hebben gevraagd.

Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?

WSPMH deelt alleen jouw persoonsgegevens met andere partijen als dat mag op basis van de geldende
privacywetgeving. De andere partijen zijn potentiële werkgevers en partijen in WSPMH zoals gemeenten en
het UWV, maar ook partijen die we inhuren om bijvoorbeeld een foto of film te maken. Met organisaties
die gegevens van ons nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst.

Wil je je gegevens wijzigen of verwijderen?

Als jij je gegevens wilt wijzigen (door bijvoorbeeld een verhuizing of aanpassing op je CV) kun je contact
opnemen met de backoffice van WSPMH via
info@wspmiddenholland.nl. Neem ook contact op indien je
jouw video CV wilt laten verwijderen. Binnen twee werkdagen is dat geregeld