Participatiewet

In 2015 is de Participatiewet ingegaan en vervangt de bijstand, sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de Participatiewet is dat er meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Om dit te realiseren hebben de overheid en het bedrijfsleven beloofd om tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte of arbeidshandicap. Deze banenafspraak geldt voor bedrijven met 25 werknemers of meer.

U als werkgever geeft invulling aan de banenafspraak van de Participatiewet als de nieuwe medewerker is opgenomen in het zogenoemde doelgroepregister van het UWV. Sinds 2016 kunnen kandidaten ook in het doelgroepregister worden opgenomen via de Praktijkroute. Welke route u ook kiest, wij kunnen helpen in de vorm van advies en subsidies.