Maak gebruik van de mogelijkheden

Maakt u de stap naar inclusief of sociaal ondernemen en biedt u dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans via een baan of werkervaringsplek in uw organisatie? Dan zijn er allerlei subsidies en regelingen waar u gebruik van kunt maken.

  • Met een proefplaatsing kunt u onderzoeken of een baan en kandidaat écht bij elkaar passen. De kandidaat doet werkervaring op met behoud van uitkering.
  • Een tijdelijke loonkostensubsidie scheelt kosten in de begeleiding of scholing van nieuwe medewerkers.
  • Een jobcoach (op afstand) kan de nieuwe medewerker op de werkvloer begeleiden en eventuele werkplekaanpassingen doen. Dit scheelt u tijd en verkleint de kans op uitval.
  • Voor medewerkers met een arbeidsbeperking is er looncompensatie bij ziekte om de kosten te beperken op het moment dat de medewerker door ziekte uitvalt.
  • Als u iemand in dienst neemt uit de doelgroep Banenafspraak is loonkostensubsidie naar loonwaarde of loondispensatie mogelijk.
  • De organisaties in de arbeidsmarktregio Midden-Holland hebben afgesproken dat zij hun werkgeversbenadering en -dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen. Alle instrumenten die daarvoor beschikbaar gesteld kunnen worden hebben we verzameld in de  regionale toolbox.
  • Voor tijdelijke maatregelen verwijzen we u naar het onderdeel nieuws op deze site.
Menu