Maak gebruik van de mogelijkheden

Maakt u de stap naar inclusief of sociaal ondernemen en biedt u dus mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans via een baan of werkervaringsplek in uw organisatie? Dan zijn er allerlei subsidies en regelingen waar u gebruik van kunt maken.

  • Met een proefplaatsing (PDF Proefplaatsing) kunt u onderzoeken of een baan en kandidaat écht bij elkaar passen. De kandidaat doet werkervaring op met behoud van uitkering.
  • Een tijdelijke loonkostensubsidie (PDF Loonkostensubsidie) scheelt kosten in de begeleiding of scholing van nieuwe medewerkers.
  • Voor medewerkers met een Wajong-uitkering van UWV is er een speciale regeling: de loondispensatie (PDF Loondispensatie). Dit is een tijdelijke compensatie voor een verminderd productieve Wajonger.
  • De no-riskpolis (PDF No-riskpolis) is van kracht bij de mensen die in het doelgroepenregister Banenafspraak staan. Bij ziekte ontvangt u van UWV een vergoeding als dekking van de doorlopende loonkosten. Deze no-riskpolis geldt gedurende het gehele werkende leven van de werknemer.
  • Soms hebben mensen wat meer ruimte en tijd nodig om vaardigheden te ontwikkelen, uit te breiden en werkervaring op te doen. Dit kan met een werkervaringsplaats of participatieplaats (PDF Werkervarings- en participatieplaats).
  • Neemt u of heeft u een werknemer in dienst waarvoor u extra kosten maakt om het werk mogelijk te maken, dan kunt u gebruik maken van diverse voorzieningen zoals begeleiding en werkplekaanpassingen (PDF Jobcoaching en werkplekaanpassing).
  • Wij stimuleren werkgevers om mensen in dienst te nemen voor wie werk niet vanzelfsprekend is met een werkgeverspremie (PDF Werkgeverspremie) in de vorm van een cheque. Die kunt u inzetten wanneer u iemand vanuit de Participatiewet in dienst neemt die wellicht niet direct past in het functieprofiel van de aangeboden baan.
  • De organisaties in de arbeidsmarktregio Midden-Holland hebben afgesproken dat zij hun werkgeversbenadering en -dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen. Alle instrumenten die daarvoor beschikbaar gesteld kunnen worden hebben we verzameld in de  regionale toolbox (PDF Toolbox Midden-Holland).
  • Voor tijdelijke maatregelen verwijzen we u naar het onderdeel nieuws op deze site.