Maak gebruik van de mogelijkheden

Ben je van plan iemand aan te nemen? Of heb je al een match met een potentiële werknemer? Bekijk dan op deze pagina de subsidies of regelingen waar je wellicht gebruik van kunt maken. Naast de landelijke regelingen zoals Loonkostenvoordeel en subsidie praktijkleren, beschrijven we hieronder de mogelijkheden:

  • Met een proefplaatsing (PDF Proefplaatsing) kun je onderzoeken of een baan en kandidaat écht bij elkaar passen. De kandidaat doet werkervaring op met behoud van uitkering.
  • Een tijdelijke loonkostensubsidie (PDF Loonkostensubsidie) compenseert het (tijdelijk) verminderde loonvermogen. Met loonkostensubsidie wordt de verminderde capaciteit van een medewerker gecompenseerd. Tevens is er loonkostensubsidie voor werkgevers die (uiterst) kwetsbare werknemers in dienst nemen (PDF Loonkostensubsidie kwetsbare werknemers).
  • Voor medewerkers met een Wajong-uitkering van UWV is er een speciale regeling: de loondispensatie (PDF Loondispensatie). Dit is een tijdelijke compensatie voor een verminderd productieve Wajonger.
  • De no-riskpolis (PDF No-riskpolis) is o.a. van kracht bij de mensen die in het doelgroepenregister Banenafspraak staan. Bij ziekte ontvangt u van UWV een vergoeding als dekking van de doorlopende loonkosten. Deze no-riskpolis geldt gedurende het gehele werkende leven van de werknemer.
  • Soms hebben mensen wat meer ruimte en tijd nodig om vaardigheden te ontwikkelen, uit te breiden en werkervaring op te doen. Dit kan met een werkstage of participatieplaats (PDF Werkstage- en participatieplaats).
  • Neem je of heb je een werknemer in dienst, waarvoor extra kosten worden gemaakt om het werk mogelijk te maken? Dan kun je gebruik maken van diverse voorzieningen zoals begeleiding en werkplekaanpassingen (PDF Jobcoaching en werkplekaanpassing).

Overzicht regelingen en subsidies

De organisaties in de arbeidsmarktregio Midden-Holland hebben afgesproken dat zij hun werkgeversbenadering en -dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen. Alle bovenstaande regelingen en subsidies staan beschreven in dit overzicht (PDF Overzicht regelingen en subsidies Midden-Holland).

Wil je weten of je een subsidie of regeling kan aanvragen en wat de voorwaarden zijn? Neem dan contact op met WerkgeversServicepunt Midden-Holland, dan helpen we je graag verder!

Voor tijdelijke maatregelen verwijzen we u naar het onderdeel nieuws op deze site.