Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Hierbij ligt het accent op creëren van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt

Wie valt er onder social return?

De doelgroep social return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 1,3 miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder (kunnen) vallen. Iedereen die langer dan 3 maanden buiten het reguliere arbeidsproces valt, behoort tot de doelgroep voor social return.

Voor welke aanbestedingen geldt het?

De afgelopen jaren zien wij social return bijna bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000. De hoogte kan verschillen per opdracht maar gaat veelal om 5% van de aanneemsom of loonsom.

Zorgt het voor marktverdringing?

Nee. Wij zien social return als een optimalisatie van de arbeidsmarkt. In bijna alle beroepen is er sprake van jobcarving en/of functiedeling. Hierdoor kunnen bedrijven en overheidsinstanties efficiënter functioneren. Denk hierbij aan accountants, artsen, managers, notarissen, wethouders, etc.

Bijna allemaal hebben ze ondersteuning bij hun werkzaamheden. Door die ondersteuning zijn zij productiever en worden de capaciteiten van iedereen optimaal benut. Social return biedt de mogelijkheid om opnieuw naar uw organisatie te kijken. Hierdoor kan specialistisch werk opnieuw worden ingedeeld. Er is dan geen sprake meer van verdringing, maar eerder van ondersteuning van uw huidige werkzaamheden.

Menu