Het doel van social return is ervoor te zorgen dat een investering door een gemeente of landelijke overheid, naast het “gewone” rendement ook een concrete sociale winst (return) oplevert. Hierbij ligt het accent op creëren van werkgelegenheid van mensen die een uitkering ontvangen of mensen met een andere afstand tot de arbeidsmarkt

Wie valt er onder social return?

De doelgroep social return, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omvat ruim 1,3 miljoen mensen! Een gigantische groep waar mensen zoals jij en ik onder (kunnen) vallen. Wie er onder de ‘social return doelgroep’ valt, wisselt per gemeente en opdrachtgever. Het gaat in ieder geval om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vaak zijn dit mensen in een uitkeringssituatie die weinig opleiding of werkervaring hebben.

Voor welke aanbestedingen geldt het?

De afgelopen jaren zien wij social return bijna bij elke aanbesteding voor werken en diensten boven € 200.000. De hoogte kan verschillen per opdracht maar gaat veelal om 5% van de aanneemsom of loonsom.