Regionale toolbox

De organisaties in de arbeidsmarktregio Midden-Holland hebben afgesproken dat zij hun werkgeversbenadering en -dienstverlening zoveel mogelijk afstemmen. Belangrijk onderdeel daarvan is de inzet van instrumenten om zo nodig de afstand tussen vraag en aanbod te overbruggen. Deze instrumenten zijn opgenomen in de Regionale toolbox. In deze toolbox staat beschreven hoe we in onze regio omgaan met de praktische invulling van de instrumenten.

 • Proefplaatsingen
 • Werkervaringsplaatsen
 • Detacheringsbanen
 • Participatieplaatsen
 • Jobcoaching
 • Functiecreatie
 • Aanpassingen van de werkplek
 • Vervoersvoorzieningen
 • Voorzieningen bij scholing en vrijwilligerswerk
 • Scholing
 • Werkgeverspremie
 • Loonkostensubsidie
 • No-risk polis
 • Uitstroompremie
 • Vrijlating van inkomsten
 • Reiskosten