Banenafspraak en Quotumwet

Werkgevers in de marktsector hebben beloofd te zorgen voor 100.000 werkplekken, zgn. garantiebanen, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de overheid zorgt voor 25.000 garantiebanen). Dit noemen we de Wet Banenafspraak. De Banenafspraak is onderdeel van het Sociaal Akkoord, vastgelegd in de Participatiewet die sinds 1 januari 2015 geldt.

Het doel van de banenafspraak is om meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen. Als het werkgevers in Nederland niet lukt om het afgesproken aantal banen te creëren, kan de Quotumwet in werking treden. Deze wet verplicht werkgevers met 25 werknemers of meer om een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen of anders een boete te betalen.

Uw rol als werkgever

Ook van u verwacht de overheid dat u kansen biedt aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat hoeft u niet alleen te doen. Wij helpen u met:

 • kosteloos advies
 • deskundige begeleiding
 • aantrekkelijke subsidies en regelingen
 • Het WerkgeversServicepunt Midden Holland maakt het voor u aantrekkelijk om een werknemer of een groep werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te detacheren. In dit kader is er een scala aan mogelijkheden. Of het nu gaat om subsidies ter compensatie van de lagere arbeidsproductiviteit, om voorzieningen zoals jobcoaching of no-riskpolis, om het zelf in dienst nemen van werkzoekenden, of kiezen voor een (groeps)detacheringsconstructie, er is veel mogelijk. Lees voor meer informatie ook de uitgebreide flyer ‘Regelingen en subsidies voor werkgevers’.

Wilt u een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven? Ontmoet onze gemotiveerde kandidaten via Talent uit Midden-Holland. Omdat een talent meer is dan een cv alleen, presenteren de kandidaten zich met een video.

Voordelen

 1. Door werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, laat u zien dat u maatschappelijk betrokken werkgever bent.
 2. U helpt de toepassing van de Quotumwet te voorkomen.
 3. Een werknemer met een afstand tot de arbeidsmarkt kan de eenvoudigere werkzaamheden binnen uw onderneming uitvoeren. Uw gespecialiseerde werknemers krijgen zo de ruimte om zich volledig te richten op hun kerntaken. Dit heet functiecreatie.
 4. Als u bijdraagt aan de banenafspraak, heeft u recht op een no-riskpolis. Met deze polis krijgt u een vergoeding wanneer uw nieuwe medewerker ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.
 5. Het grootste voordeel is echter de positieve invloed van talenten met een arbeidsbeperking op uw organisatie. Deze werknemers zijn gemotiveerd, betrokken en bewezen doorzetters.

Voor welke werkzoekenden geldt de banenafspraak?

In het doelgroepregister van het UWV staan de gegevens van 5 groepen mensen die onder de banenafspraak vallen:

 • mensen in de Wajong die kunnen werken
 • mensen met een WSW-indicatie
 • mensen met een WIW-baan
 • mensen met een ID-baan
 • mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie UWV op verzoek van de gemeente vaststelt dat ze niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.