Logo UWV

Arbeidsmarkt weer krapper in Midden-Holland

UWV verstrekte in augustus 3,1% minder WW-uitkeringen en 27% minder dan in het jaar ervoor in Midden-Holland. De spanning op de regionale arbeidsmarkt is in de voorbije periode verder opgelopen. Eind augustus zochten in de regio slechts 32 mensen met een WW-uitkering werk in een klantcontactberoep tegenover zo’n 100 vacatures die gemiddeld per kwartaal open stonden. Werkgevers zouden ook andere werkzoekenden kunnen interesseren in een klantcontactberoep. Op basis van beroepsoverstappen in het verleden en skills zijn er in Midden-Holland zo’n 211 mensen met een vergelijkbaar profiel. Klantcontactberoepen bieden kansen aan werkzoekenden.

Werkgevers ervaren onder meer moeite bij de vervulling vacatures voor medewerker klantenservice of klantcontactmedewerker in-/outbound. Volgens de meest recente vacatureraming van UWV stonden er medio 2022 in Midden-Holland zo’n 100 vacatures voor deze functies open. UWV ziet een toenemende vraag naar medewerkers klantcontact. Van het derde kwartaal 2021 tot en met het tweede kwartaal 2022 stonden in Midden-Holland gemiddeld 100 vacatures open aan het einde van het kwartaal. In vergelijking met de voorafgaande periode van vier kwartalen toen het gemiddeld om 50 vacatures ging is sprake van een toename met 39%.

Bron: UWV