Stijging WW-uitkeringen in januari 2021

In Midden-Holland steeg het aantal WW-uitkeringen in januari 2021 met 2,1%. Ten opzichte van januari 2020 bedroeg de stijging 17,3%. UWV verstrekte in de regio in totaal 2.612 WW-uitkeringen, waarvan 818 aan werkzoekenden met een mbo-opleiding vanaf niveau 2. De coronacrisis zorgde er voor dat in een aantal sectoren plots veel minder werk beschikbaar was. De WW-uitkeringen aan mbo’ers met een horecaopleiding namen daardoor het sterkst toe. Ondanks de veranderde situatie op de arbeidsmarkt blijven tekorten en overschotten naast elkaar bestaan. UWV en SEO brachten dit onlangs in beeld met een rapport over de arbeidsmarktpositie van mbo’ers.