Arbeidsmarktnieuws: WW iets gedaald in Midden-Holland

UWV verstrekte in Midden-Holland in februari 2023 1.428 WW-uitkeringen. Hiervan waren er 164 bestemd voor werkzoekenden met een zorg & welzijn-beroep. Dat is ongeveer 11% van het totaal. Negen zorgfuncties merkt UWV aan als structureel kansrijk. Het gaat dan vooral om groeps- en woonbegeleiders, verzorgenden IG en algemeen verpleegkundigen. Eind 2022 stonden voor deze functies zo’n 250 vacatures open in Midden-Holland.
Bron: UWV