Logo UWV

๐—ข๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฒ๐—ฝ ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป ๐Ÿฐ๐Ÿญ๐Ÿฐ ๐˜„๐—ฒ๐—ฟ๐—ธ๐—ด๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€: ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฎ๐—ด ๐—ท๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐—ณ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ธ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด ๐—ก๐—ข๐—ช ๐—ฎ๐—ฎ๐—ป

Werkgevers die tussen oktober 2020 en september 2021 gebruikmaakten van de NOW-regeling hebben nog tot woensdag 22 februari 2023 de tijd om de definitieve berekening bij UWV aan te vragen. Veel werkgevers hebben dat al gedaan, in Midden-Holland moeten 414 werkgevers dat nog doen.
Als de definitieve berekening niet tijdig wordt aangevraagd, kan dat leiden tot een terugvordering van het volledige voorschot. Doordat het wellicht druk is bij boekhouders en accountants, biedt UWV de mogelijkheid veertien weken uitstel te krijgen.