Pensioenakkoord: wat verandert er voor de werkgever?

Eind mei 2023 heeft naast de Tweede kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Vanaf 1 juli jl. is de overgangsfase van enkele jaren van start gegaan. In deze fase maken werkgevers en werknemers met elkaar afspraken over het aanpassen van de pensioenregeling. Uiterlijk 1 januari 2028 moet iedereen er klaar voor zijn. Dat betekent dat iedereen 4,5 jaar de tijd krijgt om de huidige pensioenregelingen aan te passen naar de nieuwe regels. Dat geldt voor pensioenfondsen, maar ook voor werkgevers en werknemers.

Uitgangspunten Wtp

De wet kent drie doelen: een aanvullend pensioen dat sneller stijgt, een persoonlijkere en duidelijkere pensioenopbouw, en een pensioenstelsel dat beter aansluit bij het gegeven dat mensen niet meer 40 jaar bij één baas werken. Het uitgangspunt van de nieuwe wet blijft dat het pensioen gezamenlijk wordt opgebouwd en dat financiële risico’s met elkaar gedeeld worden. Werkgevers en werknemers leggen premie in, pensioenuitvoerders beleggen dat geld en keren de pensioenuitkeringen uit.

Wat verandert er voor werkgevers?

Flexibele pensioenen

Pensioenen gaan omhoog als het economisch goed gaat en omlaag als het economisch slechter gaat. Om te voorkomen dat pensioenen ineens heel hard dalen, bouwen pensioenaanbieders buffers in.

Vaste percentages premieopbouw

De maandelijkse premie wordt voor iedereen die pensioen opbouwt een vast percentage van het loon. De premie hangt niet meer af van de leeftijd van de werknemer. Met andere woorden: middelloon- en eindloonregelingen zijn niet meer toegestaan.

Transparantie

Het wordt straks voor alle werknemers duidelijk wat je aan premie inlegt en wat je aan vermogen opbouwt. Er komt zo meer transparantie: óók over hoeveel pensioen je later te verwachten hebt.

Persoonlijke pensioenen

In het nieuwe stelsel wordt de grote pensioenpot opgeknipt en krijgt iedereen zijn of haar eigen pensioenpotje. Als een medewerker ergens anders gaat werken, verhuist de pensioenpot automatisch mee.

Wat moet je als werkgever nu regelen?

Is jouw bedrijf aangesloten bij een cao? Dan hoef je voorlopig niets te doen. Vakbonden en pensioenaanbieders maken nieuwe pensioenafspraken. Welke rol de werkgever hierin speelt hangt af van de pensioenaanbieder.

Ben je als werkgever niet aangesloten bij een cao? Dan moet je zelf keuzes maken. Zo moet je kiezen of je personeel gebruikmaakt van nieuwe pensioenafspraken of van de overgangsregeling. Met de overgangsregeling blijven de huidige pensioenafspraken gelden tot een medewerker uit dienst gaat. Nieuwe medewerkers vallen direct onder de nieuwe afspraken die je maakt met een pensioenaanbieder.

Neem bij ingang van het nieuwe pensioenstelsel contact op met de huidige pensioenuitvoerder. Informeer jezelf over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel en informeer het personeel op tijd. De meeste verzekeraars bieden je proactief hulp in de transitie.