Per 1 januari 2024 wijziging Wet minimumloon

In Nederland bestaat er tot op heden geen wettelijk minimumuurloon. Het uurloon is op dit moment nog afhankelijk van het aantal uren dat een werkgever als een voltijds dienstverband hanteert, dat kan variëren tussen de 36 en 40 uur per week.

Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dat is het brutominimumloon per uur, waarmee de vaste minimum maand-, week- en daglonen verdwijnen. Met de invoering van deze wijziging van de Wet minimumuurloon wordt per 1 januari 2024 de hoogte van het minimumloon per uur voor iedereen gelijk. Er geldt een vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden er vaste minimumjeugdlonen per uur. Bekijk hier de tabel met het minimumloon per uur naar leeftijd vanaf 1 januari 2024.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2024