UWV brengt gevolgen van coronacrisis voor Midden-Holland in beeld

De coronacrisis had in 2020 ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt in Midden-Holland.

  • In een jaar tijd nam het aantal WW-uitkeringen in Midden-Holland met bijna een kwart toe.
  • De instroom in de WW was bijna 40% groter dan in 2019 en het aantal openstaande vacatures daalde met ongeveer 20%.
  • Het WW-percentage, oftewel het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, kwam eind 2020 uit op 2,5%. Een jaar eerder bedroeg dit percentage nog 2%.
  • Ondanks de verruiming van de arbeidsmarkt bieden veel beroepen nog steeds goede kansen. 

Door corona is de krapte op de arbeidsmarkt in 2020 gestaag afgenomen. Mede dankzij de steunmaatregelen van de overheid kon het baanverlies echter beperkt worden en bleef de personeelsvraag in veel sectoren heel aardig overeind. Voor bepaalde beroepen nam de vraag zelfs toe, terwijl in andere beroepen de vervangingsvraag vanwege pensionering onveranderd groot is gebleven. Door het toegenomen aanbod worden werkzoekenden nu wel nóg meer uitgedaagd zich flexibel op te stellen. Soms is bij- of omscholing noodzakelijk. Voor sectoren als horeca, detailhandel en entertainment is het leed ook in 2021 nog niet geleden. UWV en partners staan klaar om zowel werkzoekenden als met werkloosheid bedreigden te ondersteunen in de zoektocht naar een nieuwe baan, al dan niet via een scholingstraject. Zodra we de coronapandemie echt achter ons kunnen laten verwacht ik een krachtig herstel, waarbij de wijdverspreide tekorten mogelijk snel zullen terugkeren”, aldus Rob van Hooven, Rayonmanager Gouda, Leiden en Zoetermeer bij UWV.

>>> Klik hier om de PDF nieuwsflits met interessante feiten over Midden-Holland te bekijken